PINO Apps

394

Free PINO Apps Download For PC Windows

PINO

PINO Apps Latest Download For PC Windows.PINO Apps Full Version Download for PC.Télécharger PINO Apps for PC Windows 7/8/10 / XP.- Giúp nhà trường chia sẻ thông tin về tình hình học tập của học sinh một cách đầy đủ, nhanh chóng tới phụ huynh.
Giúp phụ huynh thường xuyên phối hợp với nhà trường đôn đốc việc học của con em mình.
Các thông tin cần trao đổi được chia theo từng mục, từng dạng nhỏ một cách khoa học, dễ nhìn giúp theo dõi dễ dàng.
Giúp phụ huynh dễ dàng đánh giá quá trình học tập của học sinh một cách toàn diện.

Các chức năng chính:
Xem bảng điểm học sinh
Xem thông báo nhà trường
Xem danh sách giáo viên giảng dạy
Xem danh sách lớp của học sinh
Xem thời khóa biểu của học sinh

How To Play PINO APPS On PC Windows 7/8/10/XP

1.Télécharger et installer Android sur PC Emulator,Portable,Tablet.Click “Emulator Télécharger” Télécharger.

2.Exécuter Android Emulator sur PC, Ordinateur portable ou tablette.

3.Ouvrez émulateur Android pour PC,Portable,Tablet import the PINO Apps file from your PC Into Android Emulator to install it.

4.Installer PINO APPS pour PC Windows.Now vous pouvez jouer PINO Apps sur PC.

Télécharger APK TÉLÉCHARGER émulateurs